Từ 5.800.000vnđ

 • Giao diện theo mẫu (+500 Mẫu)
 • Home Page (trang chủ)
 • Dịch vụ hoặc trang sản phẩm chung
 • Trang chi tiết dịch vụ hoặc chi tiết sản phẩm
 • Trang Blog Category
 • Trang chi tiết bài viết
 • Trang giới thiệu
 • Portfolio Page
 • Trang Author
 • Các trang theo Themes: Trang Liên hệ, form đăng ký
 • Responsive: Hiển Thị PC / Máy Tính Bảng / Điện Thoại

NHIỀU NGƯỜI DÙNG

Định vị thương hiệu trên internet

Từ 9.800.000vnđ

 • Giao diện thiết kế theo yêu cầu
 • Home Page (trang chủ)
 • Dịch vụ hoặc trang sản phẩm chung
 • Trang chi tiết dịch vụ hoặc chi tiết sản phẩm
 • Trang Blog Category
 • Trang giới thiệu
 • Portfolio Page
 • Trang chi tiết bài viết
 • Trang Author
 • Các trang theo Themes: Trang Liên hệ, form đăng ký
 • SSL Security
 • Responsive: Hiển Thị PC / Máy Tính Bảng / Điện Thoại
 • Zalo Chat: Có
 • Kết Nối MXH: Có

Từ 19.800.000vnđ

 • Giao diện thiết kế theo yêu cầu
 • Home Page
 • Dịch vụ hoặc trang sản phẩm chung
 • Trang chi tiết dịch vụ hoặc chi tiết sản phẩm
 • Trang Blog Category
 • Trang giới thiệu
 • Portfolio Page
 • Trang chi tiết bài viết
 • Trang Author
 • Các trang theo Themes: Trang Liên hệ, form đăng ký
 • SSL Security
 • Responsive: Hiển Thị PC / Máy Tính Bảng / Điện Thoại
 • Zalo Chat: Có
 • Kết Nối MXH: Có
 • Tặng Bản Đồ Google Maps: Có

* Lưu ý: CIT Web không thiết kế web giá rẻ kém chế lượng, chung tôi cố gắng cân đối giữa chi phí và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Câu hỏi thường gặp về giá thiết kế web

Giá website gồm những thành phần nào

ưefwef

Website giá rẻ khác web chuyên nghiệp thế nào

ưefw

Website Woordpress có tốt không