Chính sách bảo hành tại CIT WEB

Chính sách bảo hành tại CIT WEB

Quy định bảo hành chung CIT WEB hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, theo dõi quá trình website hoạt động, ghi nhận và khắc phục sự cố chức năng, hệ thống do CIT WEB xây dựng (theo điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng). Trường hợp xảy ra sự cố nằm ngoài phạm vi bảo hành (theo điều khoản được thỏa thuận...

Điều khoản và quy định chung CIT WEB

Điều khoản và quy định chung CIT WEB

Điều khoản chung Hỗ trợ kỹ thuật có sẵn thông qua Trung tâm trợ giúp CIT WEB  Dịch vụ hiện chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản Dịch vụ được sửa đổi và chỉnh...

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

CIT WEB thu thập thông tin của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua việc khảo sát và đăng ký, API. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, bốn chữ số...