⚡ Chúng tôi làm website cao hơn 20% giá thị trường, đổi lại Khách hàng sẽ nhận được 150% chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của dịch vụ.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

CIT WEB thực hiện chính sách thu thập thông tin người dùng bằng cách ghi nhận các thông tin của người dùng đã gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông qua việc khảo sát và đăng ký, API. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, bốn chữ số cuối thẻ tín dụng , vv… CIT WEB cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:
  • CIT WEB có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
  • CIT WEB hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. CIT WEB cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
  • Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một Chính sách Bảo mật khác.
  • Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản một cách toàn diện để nắm rõ.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

(1) Khách hàng của CIT WEB (Khách hàng): Tên, địa chỉ, tên công ty, nhận dạng, thông tin hồ sơ mạng xã hội công khai có sẵn, e-mail, thông tin IT (địa chỉ IP, dữ liệu sử dụng, dữ liệu cookie, dữ liệu trình duyệt); thông tin tài chính (chi tiết thẻ tín dụng, chi tiết tài khoản, thông tin thanh toán). Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của bạn. Các bên thứ ba này được chi phối bởi các thỏa thuận của riêng họ.
(2) Mua gói giải pháp trả phí. Khi bạn đăng ký gói giải pháp trả phí, chúng tôi sẽ thu thập thông tin để xử lý thanh toán của bạn và tạo tài khoản khách hàng của bạn. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và tên công ty nếu có. Chúng tôi có thể giữ lại bốn chữ số cuối của thẻ tín dụng của bạn để cho phép bạn xác định thẻ được sử dụng cho các giao dịch mua trong tương lai. Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của bạn. Các bên thứ ba này được chi phối bởi các thỏa thuận của riêng họ.
(3) Nội dung do khách hàng tạo. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thường cung cấp cho bạn tùy chọn cung cấp phản hồi, chẳng hạn như đề xuất, lời khen hoặc vấn đề gặp phải. Chúng tôi mời bạn cung cấp phản hồi như vậy cũng như tham gia với các bình luận trên blog và trang cộng đồng của chúng tôi. Nếu bạn chọn đăng nhận xét, tên người dùng, thành phố và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn đăng sẽ hiển thị công khai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn chọn đăng lên Trang web, bao gồm cả trong blog của chúng tôi hoặc về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào có trong các bài đăng đó. Bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ sẽ trở thành thông tin công khai. Chúng tôi không thể ngăn thông tin đó được sử dụng theo cách có thể vi phạm Chính sách Bảo mật này, luật pháp hoặc quyền riêng tư cá nhân của bạn.
(4) Dữ liệu được thu thập cho và bởi Khách hàng của chúng tôi. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể nhập vào hệ thống của chúng tôi những thông tin cá nhân mà bạn đã thu thập từ người dùng, khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn và thông tin liên hệ trên nền tảng nhắn tin và phương tiện truyền thông xã hội (gọi chung là “Người đăng ký”) hoặc các cá nhân khác. Chúng tôi không có mối quan hệ trực tiếp với Người đăng ký của bạn hoặc bất kỳ người nào khác ngoài bạn và vì lý do đó, bạn có trách nhiệm đảm bảo bạn có sự cho phép thích hợp và cơ sở pháp lý để chúng tôi thu thập và xử lý thông tin về những cá nhân đó. Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng và kết hợp vào các tính năng thông tin bạn đã cung cấp, hoặc chúng tôi đã thu thập từ bạn hoặc thu thập về Người đăng ký. Nếu bạn là Người đăng ký và không muốn được một trong những người dùng của chúng tôi liên hệ, vui lòng hủy đăng ký trực tiếp khỏi bot của người dùng đó hoặc liên hệ trực tiếp với người dùng đó để cập nhật hoặc xóa dữ liệu của bạn.
(5) Thông tin được thu thập tự động. Máy chủ của chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi (chúng tôi gọi thông tin này là “Dữ liệu nhật ký”), bao gồm cả Khách hàng và khách truy cập thông thường. Dữ liệu Nhật ký có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP, loại thiết bị và trình duyệt, hệ điều hành, các trang hoặc tính năng của Trang web của chúng tôi mà người dùng sử dụng và thời gian dành cho các trang hoặc tính năng đó, tần suất người dùng sử dụng Trang web, cụm từ tìm kiếm, các liên kết trên Trang web của chúng tôi mà người dùng nhấp vào hoặc sử dụng và các số liệu thống kê khác. CIT WEB và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn sử dụng Dịch vụ và điều này có thể bao gồm việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự trên Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như pixel và đèn hiệu web. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp độ trình duyệt riêng lẻ. Riêng lẻ hoặc kết hợp với các thông tin khác, các tệp nhật ký và thông tin được thu thập bằng cookie có thể cấu thành thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

  • Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân, và có thể được sửa đổi theo thời gian.
  • Khi bạn đăng ký CIT WEB chúng tôi hỏi tên của bạn, tên công ty, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, và thông tin thẻ tín dụng. Nếu bạn đăng ký tài khoản miễn phí thì không cần phải nhập thẻ tín dụng. Tuy nhiên nếu bạn muốn kích hoạt quá trình thanh toán của bạn, bạn có thể cần phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng.
  • CIT WEB sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung sau đây: cung cấp sản phẩm và dịch vụ, trao đổi với bạn, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ, nghiên cứu và chống gian lận.
  • Là một phần của quá trình mua và bán trên CIT WEB, bạn sẽ có được địa chỉ email và hoặc địa chỉ vận chuyển của khách hàng. Bằng cách nhấp vào Điều khoản người sử dụng của chúng tôi, bạn đã đồng ý rằng, những thông tin liên quan đến người dùng khác mà bạn có được thông qua CIT WEB hoặc thông qua một kênh truyền thông liên quan đến CIT WEB hoặc do Giao dịch CIT WEB tạo điều kiện, CIT WEB sẽ cấp cho bạn một giấy phép sử dụng những thông tin đó chỉ trong mục đích sử dụng có liên quan đến CIT WEB, mà không phải là những thông điệp thương mại khác. CIT WEB không chấp nhận thư rác. Vì vậy, với những hạn chế nêu trên, bạn không được cấp phép để thêm tên của những người đã mua một mặt hàng từ bạn, vào danh sách email của bạn (email hoặc thư vật lý) mà không cần sự đồng ý của họ.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn nhận thức được chúng tôi thu thập những thông tin nào, chúng tôi sử dụng chúng như thế nào, và chúng tôi sẽ tiết lộ chúng trong hoàn cảnh nào, nếu có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *